Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

Darmowa dostawa nie obejmuje przesyłek wielkogabarytowych.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

Digital Services Act / DSA
Informacje prawne, w tym dotyczące eliminowania nielegalnych treści

W tej sekcji poznasz zasady, jakimi się kierujemy oraz Twoje prawa w związku z aktem o usługach cyfrowych (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, Digital Services Act - DSA), którego celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa w Internecie.

Objaśnienie pojęć pisanych wielką literą znajdziesz w pkt I Regulaminu.

Przygotowaliśmy tę informację, ponieważ umożliwiamy Ci korzystanie z tzw. usług pośrednich w rozumieniu DSA, tj.:

- umożliwiamy zamieszczanie opinii o Produktach (tylko jeśli kupiłeś/aś u nas dany Produkt),
- udostępniamy formularz kontaktowy lub czat (w zależności od dostępności) do kontaktu z nami.

W ramach tych usług możesz publikować lub przekazywać nam treści. Dbamy o to, aby Sklep Internetowy był zgodny z DSA. W tym celu umożliwiamy Ci zgłaszanie nielegalnych treści oraz podejmujemy stosowne kroki mające na celu ich eliminację po uzyskaniu informacji o nielegalnych treściach.

Przekazując w Sklepie Internetowym wyłącznie legalne treści budujesz wspólnie z nami bezpieczne i przyjazne dla innych użytkowników środowisko internetowe, za co dziękujemy.

Czym są nielegalne treści?

Nielegalne treści to wszelkie informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do danego działania są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

Przykładowo, nielegalne są treści:

- dyskryminujące,
- wulgarne,
- nawołujące do nienawiści,
- naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie,
- promujące materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, przemoc lub jakąkolwiek nielegalną działalność.

W ramach Sklepu Internetowego zakazane jest przekazywanie i publikowanie jakichkolwiek nielegalnych treści.

Jakie działania podejmujemy względem nielegalnych treści

Nie weryfikujemy automatycznie nielegalnych treści w Sklepie Internetowym. Możemy jednak prowadzić dobrowolne czynności sprawdzające w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia nielegalnych treści lub uniemożliwienia do nich dostępu.

Zgodnie z DSA - w stosunku do osób, które przekazały nielegalne treści możemy:

- ograniczyć widoczność określonych informacji, w tym usunąć je, uniemożliwić do nich dostęp lub depozycjonować (np. usunięcie wystawionej opinii o Produkcie);
- zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne;
- zawiesić lub zakończyć świadczenie danej usługi pośredniej w Sklepie Internetowym;
- zawiesić lub zamknąć konto odbiorcy usługi w Sklepie Internetowym.

Decyzja o tym jakie ograniczenia zostaną nałożone zależy od konkretnej sytuacji faktycznej, zakresu świadczonych usług pośrednich oraz możliwości technicznych.

Jeśli posiadamy adres e-mail osoby, która przekazała nielegalną treść, poinformujemy ją o decyzji nakładającej ww. ograniczenia, wraz z uzasadnieniem, chyba że przepisy DSA stanowią inaczej.

Do podjęcia określonych działań w związku z nielegalnymi treściami mogą nas też zobowiązać nakazy wydane przez odpowiednie organy. W takim wypadku poinformujemy osobę, której nakaz dotyczy, o otrzymanym nakazie i o działania podjętych w odpowiedzi na ten nakaz. Nastąpi to najpóźniej w momencie podjęcia działań w odpowiedzi na nakaz lub w momencie określonym w nakazie.

Możemy podejmować też inne działania względem treści lub osób naruszających Regulamin, o czym przeczytasz szerzej w Regulaminie.

Zauważyłeś nielegalne treści w Sklepie Internetowym? Oto co możesz zrobić:

Jeśli zauważyłeś w Sklepie Internetowym informacje, które w Twojej ocenie stanowią nielegalną treść, możesz poinformować nas o tym, korzystając z formularza dostępnego w tej zakładce.

Jeżeli w ramach zgłoszenia przekazałeś nam swój adres e-mail (elektroniczne dane kontaktowe), bez zbędnej zwłoki otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, a po jego rozpatrzeniu – informację o podjętej decyzji odnośnie do zgłoszonej treści.

Punkt kontaktowy dla właściwych organów

Zgodnie z obowiązującymi nas wymogami prawnymi wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, pod którym mogą skontaktować się z nami organy państw członkowskich, Komisja i Rada Usług Cyfrowych: dsa@sportano.pl

Punkt jest obsługiwany w języku polskim i angielskim.