Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

Darmowa dostawa nie obejmuje przesyłek wielkogabarytowych.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

Regulamin Promocji „KARTY ZNIŻKOWE” 

 1. Organizatorem promocji „KARTY ZNIŻKOWE” („Promocja”) jest SPORTANO.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65 - 427) przy ul. Wrocławskiej 17B lok. 15-16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000896178, posiadającą NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240 o kapitale zakładowym wynoszącym 10.050.000 zł wpłacony w całości („Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://sportano.pl („Sklep Organizatora”). 

 3. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które otrzymały kartę zniżkową z unikatowym kodem rabatowym („Karta Zniżkowa”) oraz spełniły warunki udziału w Promocji określone w niniejszym Regulaminie. Osoby takie po spełnieniu wymogów stają się uczestnikami Promocji („Uczestnicy Promocji”).

 4. Promocja trwa od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. („Czas trwania Promocji”)

 5. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji może w czasie jej trwania skorzystać z rabatu obniżającego cenę pierwotną Produktów dostępnych w Sklepie Organizatora do -20%

 6. Kategorie produktów wyłączone z akcji:
  elektronika sportowa, rowery elektryczne, deski surfingowe elektryczne, deski foli elektryczne, bieżnie, rowery stacjonarne, orbitreki, wioślarze treningowe, ergometry
 7.  Produkty biorące udział w Promocji zwane są w dalszej części Regulaminu „Produktami’.

 8. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednokrotnie, co oznacza, że kod rabatowy widniejący na Karcie Zniżkowej może być użyty podczas jednej transakcji.

 9. Aby wziąć udział w Promocji należy w trakcie jej trwania:
   

  a)        dodać Produkty do koszyka, 

  b)        przed złożeniem zamówienia – w sekcji „Koszyk” – rozwinąć pole „Posiadam kod rabatowy” oraz wpisać unikatowy kod rabatowy widniejący na Karcie Zniżkowej a następnie przejść dalej.

 10. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

 11. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Oznacza, że zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem za nie ceny oraz ewentualnych kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, np. kosztów dostawy.

 12. Rabat nie podlega wymianie na jakikolwiek środek płatniczy i nie podlega wypłacie w pieniądzu.

 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami, akcjami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Organizatora, chyba ich regulaminy stanowią inaczej. 

 14. W sytuacji zwrotu Produktów zakupionych w ramach Promocji, po zakończeniu Czasu trwania Promocji, Uczestnik Promocji nie będzie uprawniony do skorzystania ponownie z Promocji.

 15. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sportano.pl należy zgłaszać w terminie 14 dni od ujawnienia się przyczyn uzasadniających reklamację.

 16. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz danych do kontaktu (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

 17. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 18. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 19. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony jedynie w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, którą jest: 

  a)        zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, 

  b)        zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 

  c)        zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.sportano.pl/regulamin_kart.

 21. Zmiana Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem. 


  Zielona Góra, dnia 05.06.2023 r.